Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: G. Grmolcová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
12.07.2013XV3/2013 (0.53 MB)
27.09.2013XV4/2013 (0.88 MB)
29.11.2013XV5/2013 (0.97 MB)
17.02.2017XIX1/2017 (3.26 MB)
12.05.2017XIX2-3/2017 (1.00 MB)
14.07.2017XIX4-5/2017 (1.00 MB)
06.10.2017XIX5/2017 (1.55 MB)
14.12.2017XIX6/2017 (0.57 MB)
10.02.2012XIV1-2/2012 (0.86 MB)
23.03.2012XIV3-4/2012 (1.20 MB)
31.05.2012XIV5-6/2012 (1.27 MB)
17.10.2012XIV9-10/2012 (0.92 MB)
20.12.2012XIV11-12/2012 (5.06 MB)
31.01.2011XIII1/2011 (0.61 MB)
24.03.2011XIII2-3/2011 (0.83 MB)
Počet záznamov: 78 (Strana 3 z 6) - << 1 2 3 4 5 6 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske. e-mail redakcie: redakcianm@strazske.sk