Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: G. Grmolcová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
22.12.2016XVIII6/2016 (2.42 MB)
12.02.2015XVII1/2015 (1.60 MB)
23.04.2015XVII2/2015 (2.71 MB)
26.06.2015XVII3/2015 (4.17 MB)
02.10.2015XVII4-5/2015 (2.12 MB)
23.12.2015XVII6/2015 (0.65 MB)
03.08.2012XVI7-8/2012 (1.03 MB)
31.01.2014XVI1/2014 (4.48 MB)
28.03.2014XVI2/2014 (7.39 MB)
06.06.2014XVI3/2014 (6.76 MB)
05.09.2014XVI4/2014 (1.74 MB)
05.11.2014XVI5/2014 (1.99 MB)
23.12.2014XVI6/2014 (2.31 MB)
31.01.2013XV1/2013 (0.82 MB)
19.04.2013XV2/2013 (1.83 MB)
Počet záznamov: 78 (Strana 2 z 6) - << 1 2 3 4 5 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske. e-mail redakcie: redakcianm@strazske.sk