Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: Mgr. Tamara Magyarová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
12.07.2013XV3/2013 (0.53 MB)
19.04.2013XV2/2013 (1.83 MB)
31.01.2013XV1/2013 (0.82 MB)
20.12.2012XIV11-12/2012 (5.06 MB)
17.10.2012XIV9-10/2012 (0.92 MB)
03.08.2012XVI7-8/2012 (1.03 MB)
31.05.2012XIV5-6/2012 (1.27 MB)
23.03.2012XIV3-4/2012 (1.20 MB)
10.02.2012XIV1-2/2012 (0.86 MB)
21.12.2011XIII11/2011 (0.76 MB)
30.11.2011XIII9-10/2011 (2.00 MB)
29.09.2011XIII7-8/2011 (0.83 MB)
22.07.2011XIII5-6/2011 (1.04 MB)
12.05.2011XIII4/2011 (0.43 MB)
24.03.2011XIII2-3/2011 (0.83 MB)
Počet záznamov: 89 (Strana 4 z 6) - << 1 2 3 4 5 6 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300/1, 07222 Strážske, e-mail redakcie: noviny@strazske.sk