Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: Mgr. Tamara Magyarová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
20.05.2016XVIII2-3/2016 (1.97 MB)
29.02.2016XVIII1/2016 (0.88 MB)
23.12.2015XVII6/2015 (0.65 MB)
02.10.2015XVII4-5/2015 (2.12 MB)
26.06.2015XVII3/2015 (4.17 MB)
23.04.2015XVII2/2015 (2.71 MB)
12.02.2015XVII1/2015 (1.60 MB)
23.12.2014XVI6/2014 (2.31 MB)
05.11.2014XVI5/2014 (1.99 MB)
05.09.2014XVI4/2014 (1.74 MB)
06.06.2014XVI3/2014 (6.76 MB)
28.03.2014XVI2/2014 (7.39 MB)
31.01.2014XVI1/2014 (4.48 MB)
29.11.2013XV5/2013 (0.97 MB)
27.09.2013XV4/2013 (0.88 MB)
Počet záznamov: 89 (Strana 3 z 6) - << 1 2 3 4 5 6 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300/1, 07222 Strážske, e-mail redakcie: noviny@strazske.sk