Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: Mgr. Tamara Magyarová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
17.10.2012XIV9-10/2012 (0.92 MB)
30.11.2011XIII9-10/2011 (2.00 MB)
07.11.2008X9-10/2008 (0.88 MB)
19.12.2008X9-10/2008 (0.58 MB)
30.11.2007IX9-10/2007 (0.60 MB)
23.11.2006VIII8-9/2006 (0.52 MB)
13.10.2006VIII7/2006 (0.38 MB)
03.08.2012XVI7-8/2012 (1.03 MB)
29.09.2011XIII7-8/2011 (0.83 MB)
17.12.2010XII7-8/2010 (2.24 MB)
05.09.2008X7-8/2008 (0.97 MB)
29.09.2007IX7-8/2007 (0.61 MB)
20.12.2021XXIII6/2021 (2.02 MB)
21.12.2020XXII6/2020 (0.57 MB)
10.12.2019XXI6/2019 (0.62 MB)
Počet záznamov: 98 (Strana 1 z 7) - 1 2 3 4 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300/1, 07222 Strážske, e-mail redakcie: noviny@strazske.sk