Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Kontakty

Primátor mesta
Ing. Vladimír Dunajčák
tel.: 056 381 24 82
e-mail: primator@strazske.sk
Sekretariát (podateľňa)
Jana Balická
tel.: 056 649 14 31
e-mail: jana.balicka@strazske.sk
Referent matriky
Mgr. Marcela Danková
tel.: 056 688 69 53
e-mai: marcela.dankova@strazske.sk
Referent školstva
PhDr. Alena Jurečková
tel.: 056 381 24 84
e-mail: alena.jureckova@strazske.sk
Referent výstavby (Spoločný obecný úrad)
Ing. Ján Rohaľ
tel.: 056 688 69 54
e-mail: jan.rohal@strazske.sk
Referent výstavby
Ing. Mgr. Martina Kundrátová
tel.: 056 381 24 79
e-mail: martina.kundratova@strazske.sk
Referent správy a údržby budov
Jozef Konečný
tel.: 0918 698 237
e-mail:
Referent kultúry a športu
PhDr. Daniela Sabadošová
tel.: 056 649 12 43
e-mail: daniela.sabadosova@strazske.sk
Terénny sociálny pracovník
Mgr. Martina Kužmová
tel.: 0917 708 100
e-mail: martina.kuzmova@strazske.sk
Vedúca ekonomického oddelenia
Ing. Maria Lecáková
tel.: 056 688 69 52
e-mail: maria.lecakova@strazske.sk
Referent pokladne
Ing. Regina Kovaľová
tel.: 056 688 69 41
e-mail: regina.kovalova@strazske.sk
Referent sociálnych vecí
Bc. Andrea Hudáková
tel.: 056 381 24 83
e-mail: andrea.hudakova@strazske.sk
Referent správy daní a poplatkov
Katarína Duncová
tel.: 056 688 69 51
e-mail: katarina.duncova@strazske.sk
Referent personalistiky a miezd
Mgr. Ľubica Siváková
tel.: 056 688 69 42
e-mail: lubica.sivakova@strazske.sk
Referent účtovníctva
Želmíra Bojková
tel.: 056 381 24 80
e-mail: zelmira.bojkova@strazske.sk
Referent pre správu majetku a podnikanie
Mgr. Zuzana Voľanská
tel.: 056 381 24 76
e-mail: zuzana.volanska@strazske.sk
Referent knižnice
Božena Apjarová
tel.: 056 647 78 14
e-mail: bozena.apjarova@strazske.sk
Terénny sociálny pracovník
Mgr. Oxana Slepáková
tel: 0917 708 099
e-mail: oxana.slepakova@strazske.sk
Hlavný kontrolór
Ing. Miloš Marko
tel.: 056 688 69 57
e-mail: milos.marko@strazske.sk
Náčelník mestskej polície
Štefan Román
tel.: 056 688 69 56
e-mail: stefan.roman@strazske.sk
Mestský policajt
Matúš Mihaľo
tel.: 056 688 69 56
e-mail: matus.mihalo@strazske.sk
Mestský policajt
Maroš Mešťan
tel.: 056 688 69 56
e-mail: maros.mestan@strazske.sk
Mestský policajt
Radoslav Pehanič
tel.: 056 688 69 56
e-mail:
Mestský policajt
Marián Gadžo
tel.: 056 688 69 56
e-mail:
Referent živ.  prostredia, PO a BP Spol. OÚ pre ŽP
Marta Bočková
tel.: 056 381 24 78
e-mail: marta.bockova@strazske.sk
Referent pre projekty a granty
Ing. Lucia Harmanová
tel.: 0918 642 514
e-mail: lucia.harmanova@strazske.sk
Asistent terénneho soc. pracovníka
Jarmila Mešťanová
tel.:
e-mail: jarmila.mestanova@strazske.sk