Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Jednota Dôchodcov Slovenska /JDS/

Dňa 26.1.2019 na ustanovujúcej členskej schôdzi v priestoroch MsÚ Strážske, bola založená  Základná organizácia JDS v Strážskom. ZO má 48 členov a 5-členný výbor: Mgr. Eva Kovalová - predseda, Mgr. Marta Karafová - tajomník, Mgr. Anna Babjaková - hospodár, JUDr. Marián Tomko a Ružena Gaffová sú členmi výboru.
Jednota dôchodcov na Slovensku je občianskym združením. Do jej  činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Jednota Dôchodcov Slovenska:

  • chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú  a sociálnu starostlivosť,
  • pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku,
  • chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú  a sociálnu starostlivosť,
  • sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia,
  • poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom,
  • podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti o dôchodcov

JDS presadzuje záujmy všetkých dôchodcov našej republiky, nielen svojich členov.
Sociálna, zdravotná a právna pomoc členom sa uskutočňuje pomocou dobrovoľných aktivistov individuálnymi pohovormi aj prednáškovou činnosťou na členských schôdzach. Tiež vo forme odborných článkov, ale aj reportážami a správami z činnosti jednotlivých organizácií JDS na stránkach časopisu Tretí vek, ktorý ročne vychádza 6-krát.

Dôležitou aktivitou je dobrovoľnícka činnosť, jej organizovanie i propagácia za účelom vzájomnej pomoci priamo v spoločenstve starších občanov.

Funkcie v ZO JDS a pomoc jej členom sú vykonávané bez nároku na odmeny.