Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Informácie o začatí správnych konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Strážske, Spoločný úrad pre výkon štátnej správy v životnom prostredí, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske alebo elektronicky na adresu: marta.bockova@strazske.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní
336/2019-SÚŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks orech kráľovský rastúci na parcele "E" KN číslo 5341/1 k. ú. Staré.
Žiadateľ: Hedviga Šimaľová, Staré 40
18. 6. 2019 26. 6. 2019
540/2019-SÚŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks jaseň štíhly rastúci na parcele "C" KN číslo 150, k. ú. Staré.
Žiadateľ: Zdeno Koscelník, Staré 116
2. 9. 2019 9. 9. 2019

Súbor na stiahnutie: Informácie o začatí správnych konaní (pdf 213,19 klB)