Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Informácie a odporúčania pre obyvateľov mesta Strážske v súvislosti s novým koronavírusom COVID-19

Mestský úrad v Strážskom v súvislosti so šírením koronavírusu žiada vážených občanov, aby po dobu trvania mimoriadnej situácie obmedzili fyzickú návštevu Mestského úradu v Strážskom a prednostne využívali telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie.

Na základe opatrení proti šíreniu COVID 19 Mestský úrad v Strážskom od 13. 3. 2020 upravuje priamy výkon vybavovania občanov na úrade a s tým súvisiace všetky aktivity. Nakoľko mestský úrad nemôže byť uzavretý, ale cieľom prijatých opatrení je eliminácia pohybu občanov v priestoroch úradu, preberanie potrebných písomností a náležitostí bude prebiehať na sekretariáte mestského úradu.
Vstup na mestský úrad je možný len po ohlásení sa na sekretariáte prostredníctvom komunikačného zariadenia umiestneného pri hlavnom vstupe do budovy.

Úradné hodiny MsÚ zostávajú nezmenené!

Zároveň mesto Strážske oznamuje, že v termíne od 10.3.2020 do odvolania sú na základe usmernenia hlavného hygienika SR uzatvorené všetky mestské športoviská (futbalové miniihrisko, futbalový štadión, mestská telocvičňa) a mestská knižnica.

Dôležité informácie pre občanov, vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, patrí medzi ne aj ochorenie COVID-19:

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
 • ak ste chorý, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby,
 • doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

Aktuálne opatrenia po zasadnutí Ústredného krízového štábu
Ústredný krízový štáb prijal 23.3.2020 ďalšie opatrenia pre obyvateľov Slovenska. Vyberáme tie, ktoré sa priamo týkajú širokej verejnosti.

 • Úrad verejného zdravotníctva nariadil povinnosť nosiť rúško všade mimo bydliska.
 • Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenie, ktorým nariadi poskytovateľom sociálnych služieb dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Budú zakázané napríklad návštevy v domovoch dôchodcov.
 • Vyhlásený núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť.
 • Uzavretie činnosti denných stacionárov.
 • Vyčlenenie nemocníc na liečbu koronavírusu. Jedna nemocnica bude vyčlenená na východe, jedna na strednom Slovensku a jedna v Bratislave. Ostatné by mali mať vyčlenené pavilóny.
 • Uzatvorenie prevádzok za účelom sanitárneho dňa vždy v nedeľu. Ide o predajne potravín, mäsa, chleba, ovocia a zeleniny, obchody s krmivom pre zvieratá, drogérie, predajne novín a časopisov.
 • Špeciálne otváracie hodiny v prevádzkach pre dôchodcov nad 65 rokov od 9:00 do 12:00.
 • Zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov do termínu uzavretia škôl.
 • Výzva pre dôchodcov, aby necestovali hromadnou dopravou. Alebo ju využívali len v nevyhnutných prípadoch.
 • Výzva pre dôchodcov, aby vychádzali z domu len z úplne nevyhnutných dôvodov.
 • Výzva pre obce a mestá, aby zriadili dostatočné množstvo telefónnych liniek pre dôchodcov za účelom objednania potravín.
 • Výnimka na poskytovanie služieb pre notárov a advokátov.
 • Stanoví sa, že nebudú plynúť zákonné lehoty, aby nebolo odopierané ľuďom uplatniť si svoje právo na súde.
 • Do 30. apríla nebude môcť prísť k výkonu dražobného práva alebo exekúcii majetku.
 • Zabezpečenie prítomnosti polície a armády pred nemocnicami, kde dochádza k výtržnostiam či nedodržiavaniu hygienických štandardov najmä neprispôsobivými občanmi.
 • Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery, bude zriadený drive-through. Ľudom budú odoberané vzorky v ich aute.
 • V akomkoľvek rade, ktorý sa vytvorí hocikde, musia stáť ľudia minimálne dva metre od seba.
 • Od 30.3 sa bude pri vstupe do všetkých nemocníc, fabrík, obchodov merať teplota čela.
 • Každodenné vysielanie svätej omše na Dvojke RTVS o 18:00.
 • Predĺženie platnosti zákazu hromadných podujatí do odvolania.

Súbory na stiahnutie:
- Kam patria použité rúška (pdf 707,91 kB)
- Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (pdf 452,04 kB)
- Opatrenie Uradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia (pdf 382,90 kB)
- 10 odporúčaní pri COVID-19 (pdf 297,21 kB)
- COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia (pdf 331,36 kB)
- COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý (pdf 333,11 kB)
- COVID-19: Pomoc sebe a druhým (pdf 279,80 kB)
- Verejná vyhláška OLP/2405/84443 (pdf 1,08 MB)
- Verejná vyhláška Číslo: SHHSRVSU/2448/2020 (pdf 2,74 MB)
- Verejná vyhláška Číslo: OLP/2405/2020 (pdf 1,13 MB)
-
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe (pdf 227,45 kB)

Všetky podrobné informácie nájdete na stránkach:
http://www.uvzsr.sk/
http://www.minv.sk/
https://www.korona.gov.sk/