Deň matiek

12. Máj 2023 15,00 hod. - Mestská kultúrna sála

V programe vystúpia: Materská škola, Základná škola, Základná umelecká škola, CVČ, Spev. zbor Rozkvet.