Slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021

2.9.2020. o 8.45 hod.

Slávnostné otvorenie začne o 9.00 hod. v triedach cez školský rozhlas.
Z dôvodu opatrení COVID-19. Vstup do budovy školy len s rúškom. Žiaci prvého ročníka vstúpia do školy a triedy len v doprovode 1. rodiča.

Viac informácií: https://zsstrazske.edupage.org/