Fašiangy v meste

24.februára 2020 o 15,30 hod.
Námestie Alexandra Dubčeka Strážske

V programe vystúpi:
Materská škola, základná škola, centrum voľného času, základná umelecká škola, DSS Lidwina
Občerstvenie pre deti a dospelých!