Beh oslobodenia mesta Strážske

na počesť 75. výročia oslobodenia mesta Strážske

10.11.2019 od 12.30 hod. -  Námestie A. Dubčeka Strážske

Štart a cieľ pred budovou Mestského úradu v Strážskom

Usporiadateľ: Mesto Strážske, CVČ v Strážskom, ZŚ v Strážskom a Bežecký klub MBO v Strážskom