Mesiac úcty k starším

16.10.2019 15:30 hod. - viacúčelová sála