Oslavy 75. výročia osláv SNP

28 08 2019 od 10.00 hod.

Program osláv:
10.00 hod. Aranžovanie kvetov v zasadačke MsÚ
13.00 hod. Vystúpenie krúžku Zrkadlenie v zasadačke MsÚ
14.00 hod. Pietny akt na námestí A. Dubčeka pri pamätníku  Begeniho
- hymna, príhovory, báseň, SZ Rozkvet,....