Posolstvo piesní Slovensku a svetu

Pri príležitosti príchodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda Na Veľkú Moravu vás srdečne pozývame  na 7. ročník Posolstva piesní Slovensku a svetu, ktoré sa uskutoční
20. júla 2019 /sobota/ od 12.00 hod. na Brekovskom hrade.

Záštitu nad podujatím má Obec Brekov – starosta obce Radoslav Nemec, Mesto Strážske - Spevácky zbor Rozkvet, ZO ÚŽS Brekov, OO ÚŽS Humenné,  ZO ÚŽS Strážske, OO ÚŽS Michalovce, Obec Topoľovka

„ Pripomenieme si  100 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika“

Zraz účastníkov je o 11.30 hod. na Brekovskom hrade