ŠPORTOVÝ DEŇ PRE RODINY S DEŤMI

28.6.2019 (piatok) areál futbalového štadióna

od 15,30 hod. športové stanoviská pre deti
17,30 hod. tombola

Sprievodný program:  
- Maľovanie na tvár
- Nafukovací hrad