Stavanie mája

30.4.2019 o 15.30 hod. Námestie A. Dubčeka.

Účinkuje: MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, FS Strážčan, DSS Lidwina.