Deň učiteľov

28.3.2019 10.00 hod.

- ocenenie pedagogických zamestnancov