Program k MDŽ a  „Strážčanský slávik“

10.3.2019 o 15.00 hod. v priestoroch Mestskej kultúrnej sály.

V programe k MDŽ vystúpi MŠ, CVČ, SZ Rozkvet.