49. ročník Behu oslobodenia

18. november 2018 (nedeľa) od 12.30 hod., štart a cieľ pred budovou Mestského úradu v Strážskom

Časový rozpis 49.ročníka Behu Oslobodenia mesta STRÁŽSKE:

od 11:30 –   prezentácia pretekárov  –  MsÚ Strážske
12:15 hod. – kladenie vencov, otvorenie, príhovor, organizačné pokyny
12:30 hod. – D1 - predškolský vek dievčatá 50 m
12:35 hod. – CH1 - predškolský vek chlapci 50 m
12:40 hod. – D2 - dievčatá (2012-2011) 150 m
12:45 hod. – CH2 - chlapci (2012-2011) 150 m
12:50 hod. – D3 - dievčatá (2010-2009) 300 m
12:55 hod. – CH3 - chlapci (2010-2009) 300 m
13:00 hod. – D4 - dievčatá (2008-2007) 400 m
13:05 hod. – CH4 - chlapci (2008-2007) 400 m
13:10 hod. – D5 - dievčatá (2006-2005) 500 m
13:18 hod. – CH5 - chlapci (2006-2005) 500 m
13:25 hod. – D6 – dievčatá (2004-2003) 1000 m
13:33 hod. – CH6 – chlapci (2004-2003) 1000 m
13:40 hod. – D7 – dievčatá (2002-2001) 1320 m
13:47 hod. -  CH7 – chlapci (2002-2001) 1320 m
14:00 hod. – muži A,B,C,D,E a ženy F,G,H 6400 m
13:00 – 14:30 hod. – priebežné vyhlasovanie výsledkov žiackych kategórií
15:15 hod. – vyhlásenie výsledkov kategórií dospelých
15:40 hod. – tombola
16:00 hod. – spoločná večera pre pretekárov
16:30 hod. – ukončenie Behu oslobodenia mesta Strážske