Deň červených makov

Pri príležitosti pamiatky vojnových veteránov padlých v oboch svetových vojnách , vojenských misiách a operáciách 20. storočia, pozýva ZO SZPB v Strážskom v spolupráci s Mestom Strážske členov ZO SZPB , občanov mesta k dôstojnej piete a spomienkam na obete vojen dňa 11. novembra 2018 o 10,45 na námestie A. Dubčeka v Strážskom.

História Dňa vojnových veteránov
Dňa 11. novembra 1918 o 11:01 hodine podpísal maršal Foch v železničnom vagóne v lese pri Compiégne vo Francúzsku prímerie s porazeným cisárskym Nemeckom, o 11:11 hod. zaznela posledná salva. Týmto prímerím bolo prakticky dohodnuté ukončenie 1. svetovej vojny – najväčšej a najstrašnejšej, vojny, akú do tej doby ľudstvo spoznalo Dátum 11. november sa stal na pamiatku obetiam vojny v demokratických zemiach Európy, v USA a Kanade „Dňom vojnových veteránov“.
11. november iniciovalo Francúzsko v roku 1919 ako Deň padlých a Deň prímeria. Behom krátkej doby sa spomienka na padlých rozšírila aj v Severnej Amerike ako Deň spomienok a Deň veteránov – v Kanade už ako „Remembrance Day“ na počesť vojakov padlých v oboch svetových vojnách – symbolom 11. novembra sa stal vlčí mak, ktorého papierový kvet si pripínajú ľudia na odev ako spomienku na padlých vojakov.
Ten je odvodený od symbolu tohto dňa, červeného divého maku. Ten použil v básni Na flámskych poliach vojenský lekár, podplukovník John McCrae ako symbol spomienky na hrôzy vojny a zbytočnosť smrti. Dnes je tak možné práve tento kvet vidieť pri spomienkových a pietnych aktoch, ktoré sa viažu k tomuto dňu.
„Treba si uvedomiť, že v I.svetovej vojne zahynulo 17 miliónov ľudí, čo nie je málo. Bola to dovtedy najkrvavejšia vojna, v ktorej boli prvý krát použité zbrane hromadného ničenia, ako otravné plyny, čo vyvolávalo v zákopoch často paniku a vojaci zomierali vo veľkých bolestiach. Takisto nevýslovne trpelo civilné obyvateľstvo, aj keď taká genocída, akú pripravili fašisti v II.svetovej vojne Židom a slovanským národom to nebola. Musíme si neustále pripomínať tieto vojnové obete,“