Propozície behu

Usporiadateľ: Bežecký klub MBO Strážske, Mesto Strážske v spolupráci s klubom slovenských turistov KST Strážske, Baffoene Family Restaurant a Víno Verita

Dátum: 29.08.2018 (streda), štart 11.00 hod.

Miesto: Strážske Ulica Krivošťanská Strážske

Trať: 3,2 km, prevýšenie 415 m, lesný chodník

Riaditeľ preteku: Vladislav Lipovský - Tajomník MBO Strážske

Rozhodca: Ján Sabo st. + zohratí kolektív usporiadateľov

Prezentácia: kultúrno-spoločenský objekt Krivošťany

Predpis: preteká sa podľa týchto propozícií

Prihlášky:
Vladislav Lipovský
Komenského 669, 07222 Strážske
tel.: 0566477172, mobil: 0905517610
e-mail: vladolipo@azet.sk
web: www.laborecka10.sk

Štartujú: prihlásení a prezentovaní pretekári, požadujeme doklad totožnosti. Za zdravotný stav zodpovedá vysielajúca organizácia.

Štartovné:
7€ - online prihlásení a zaplatení do 22. 08. 2018
10 € - prihlásení od 23.08.2018 a na mieste
číslo účtu: SK8002000000002141989755
variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
do poznámky: meno a priezvisko

Kategórie a ceny:
Juniori a juniorky - 1. - 3. miesto
Muži A, B, C, D, E - 1. - 3. miesto
Ženy F, G, H - 1. - 3. miesto
- prémia za traťový rekord muži a ženy
Ceny venuje: https://www.vinoverita.sk/

POZOR LIMITOVANÝ POČET PRETEKÁROV 100 !!!

V cene štartovného je medaila občerstvenie a obed

Časový rozpis a dĺžka trate:
8.30 - 10.00  - prezentácia pretekárov
11.00 - štart 3,2 km
13.00 - vyhodnotenie
13.30 - spoločný obed a občerstvenie

Štart: Krivošťany, Baffone restaurant, nadmorská výška 134 m.n.m.
Cieľ: Krivošťanka - kóta, nadmorská výška 549 m.n.m.

Vyhodnotenie: Baffone Family Restaurant