Pozvánka

Mesto Strážske a ZO Zväzu protifašistických bojovníkov pozýva všetkých občanov mesta a členov ZO SZPB na oslavy 74. výročia SNP,  ktoré sa uskutočnia 28. augusta 2018 o 14.00 hod. na námestí A. Dubčeka.

Sprievodný program:
- 12.00 hod . aranžovanie kvetov
- 13.30 hod. vystúpenie krúžku poézie ZRKADLENIE
- 13.45 hod. vyhodnotenie súťaže
- 14.00 hod. kladenie vencov k pamätníku