Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Elektrina

Stav: Odpovedané Kategória: Všetko ostatné
Pridal: Jozef Dňa: 03.06.2020 10:54
Priradené pre: admin

Pekný deň chcem sa opýtať že kedy sa začne robiť elektrina v záhradkárskej oblasti pri laborci. Ďakujem za odpoveď

Diskusia

admin dňa 10.06.2020 15:55
Odpoveď žiadna? Či mame počkať na nového primátora lebo pan Dunajčak pred voľbami sľuboval ze elektrina bude a zas prázdne sľuby
Odpoveď samosprávy
Ján Rohaľ dňa 22.06.2020 11:23

Dňa 11.7.2019 bola na návrh Mesto Strážske, Mestský úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Záhradkárska oblasť – SO 01 Úsekový odpojovač, SO 02 VN 22kV el. prípojka, SO 03 Trafostanica, SO 04 Distribučná NN sieť, SO 05 Verejné osvetlenie“ na príslušný stavebný úrad Obec Nacina Ves. Na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo dňa 24.07.2019 zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Košice, pracovisko Michalovce (ďalej len „SVP, š.p.“) uvedené do zápisnice nesúhlasné stanovisko k umiestneniu stavebného objektu SO 03 Trafostanica (písomne nesúhlasné stanovisko zo dňa 10.7.2019).
Na základe mapového podkladu – mapy povodňového rizika predloženého od SVP, š.p. bola následne projektantom vypracovaná projektová dokumentácia k zmene SO 03 , ku ktorej tiež SVP, š.p. dňa  15.10.2019 vydala nesúhlasné stanovisko. V súčasnej dobe je konanie prerušené.

Ing. Rohaľ

Pridať príspevok do diskusie

Pridávanie komentárov je uzamknuté