Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Distribúcia záhradných kompostérov

Mesto Strážske, v súlade so zákonom o odpadoch, na účel triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zabezpečilo pre každú domácnosť v rodinných domoch a každú záhradku v záhradkárskej osade SIHOŤ kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto  domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Občania sú povinní zapojiť sa do systému zberu v obci a preto sú povinní prísť si bezplatne vyzdvihnúť kompostovací zásobník do areálu technických služieb MsPS.
Kompostéry si prosím vyzdvihnite  v priebehu mesiaca september v pondelok alebo v stredu, v čase od 8,00 do 13,00 hod., na technických službách.

Táto informácia sa týka len majiteľov rodinných domov, pozemkov a záhradiek na Sihoti. Doporučujeme, aby ste si pre kompostéry prišli autom alebo ručným vozíkom v priebehu mesiaca september. Pri preberaní sa preukážte občianskym preukazom.

Vydanie kompostérov je bezplatné!