Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Distribúcia kompostérov

Mesto Strážske, v súlade so zákonom o odpadoch, na účel triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zabezpečilo pre každú domácnosť v rodinných domoch a každú záhradku v záhradkárskej osade SIHOŤ kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto  domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Vyzývame občanov, ktorí si doteraz kompostér neprevzali, aby si ho vyzdvihli v areáli technických služieb MsPS, v priebehu mesiaca jún, každú stredu v čase od 7:00-13:00.
Táto informácia sa týka len majiteľov rodinných domov, pozemkov a záhradiek na Sihoti, ktorí si  doposiaľ kompostér neprevzali. Doporučujeme, aby ste si pre kompostéry prišli autom alebo ručným vozíkom.
Pri preberaní sa preukážte občianskym preukazom.