Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznam

V súlade s vydaným kolaudačným rozhodnutím na stavbu „Rozšírenie stokovej siete mesta Strážske“ oznamujeme obyvateľom rodinných domov na ul. Gaštanovej, Lipovej, Brezovej a Agátovej v Strážskom sa môžu pripojiť na verejnú kanalizáciu, na základe žiadosti o pripojenie na zákazníckom centre Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Závod Michalovce.

K žiadosti o pripojenie je potrebné predložiť:
- doklad totožnosti
- list vlastníctva (nie starší ako tri mesiace, stačí z internetu)
- kópiu katastrálnej mapy (nie staršia ako tri mesiace, stačí z internetu) so zakreslením dimenzie kanalizačnej prípojky
- odpočet stavu vodomera.