Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Všeobecne

Stav: Odpovedané Kategória: Všetko ostatné Lokalita: Nová-Za záhradami
Pridal: milan Dňa: 07.01.2021 17:51
Priradené pre: admin

Dobrý deň. Ďakujem za odpoveď ohľadom gaštana pri lávke.Ale tam bola ešte jedna otázka ohľadom dopravnej zákazovej značky z ulice Novej na Ulicu Za záhradami.Už v lete tam mala biť.Chcel by som pochváliť pracovníkom Mestských služieb,že natreli stlpy verejného osvetlenia. S pozdravom Andrejco

Diskusia

Odpoveď samosprávy
Štefan Román dňa 14.01.2021 11:22

Žiadostí o zmenu organizácie dopravy /pod ktoré patrí aj inštalovanie dopravného značenia – ďalej len DZ / dostáva mesto v priebehu roka cca 5-10.  Za posledných 10 rokov sme prakticky nezaznamenali od individuálnych a ani skupinových žiadateľov iný podnet ako taký, ktorý „žiadateľom osobne“ zvýši  užívateľský komfort k ich nehnuteľnostiam. Často aj za cenu potlačenia komfortu, alebo dokonca zníženia bezpečnosti  toho druhého. Prakticky nikdy nešlo žiadateľom o ďalší zo, suplementárnych prvkov  zvýšenia bezpečnosti v dopravy, alebo k vyššiemu užívaciemu štandardu jednotlivých  miestnych komunikácií. Popritom je dôležité rozdeliť komunikácie mestskej cestnej siete najmä preto,  pretože občania nás často žiadajú aby sme vstupovali do rozhodovacích riadiacich, alebo majetkových vzťahov pri komunikáciách , ktoré mestom len prechádzajú./cesty I. triedy 1/18, I/74, a cesta III. triedy od ul. Vihorlatskej po koniec ul. Krivošťanskej v smere na Michalovce / Mesto k nim nemá ani vlastnícky ani správcovský vzťah. Inými slovami, jedná sa o cudzí majetok. K miestnym komunikáciám máme zasa zo zákona povinnosti a oprávnenia cestného správneho orgánu. K nim musíme pristupovať veľmi zodpovedne nech už sa to týka akéhokoľvek zásahu do zmeny organizácie dopravy, alebo pri posudzovaní jednotlivých žiadostí a podnetov a tiež  základnej starostlivosti o ne.
Presne tohoto sa týka aj žiadateľom ústne podaná žiadosť  o inštaláciu DZ vylučujúca vjazd nákladných motorových vozidiel na ul. Za záhradami. Pre pochopenie iných čitateľov  krátko popíšem stav. Jedná sa o ulicu na ktorú vedie pomedzi dva domy so šírkou cca 5-6 m nespevnená komunikácia k 8 domom na ľavej strane cesty. Na pravej strane sú polia roľníckeho družstva Voľa . Ulica je dlhá 265 m , Vzhľadom na to, že sa nenapája na žiadnu inú komunikáciu a ani sa z nej nedá nikde inde dostať, ju označujeme ako  „slepá ulica“.  Pre kladné vybavenie tejto aj keď  neformálne podanej žiadosti potrebujeme od žiadateľa odôvodniť primeranosť potreby pre zriadenie ďalšieho dopravného prvku.  Logicky sa pýtame , aké nákladné autá než tie ,ktoré vykonávajú zásobovanie uvedených nehnuteľností majú záujem vstúpiť do slepej ulice, ak si nechcú privodiť komplikácie pri otáčaní či cúvaní z ulice . Vylúčiť zásobovanie jestvujúcich nehnuteľností nemôžeme. To by sme museli vylúčiť aj dopravu pre žiadateľa ak by chcel pristúpiť k vlastnej nehnuteľnosti zo zadnej strany. Osadenie DZ s princípu nevylučujeme , avšak  je potrebné svoju žiadosť oficiálne podať na mestský úrad Strážske  popísať svoj problém a požiadavku .Je nevyhnutné  podoprieť ju informáciami o prejazde ulice vozidlami , ktoré by nemali do ulice podľa vedomia žiadateľa  dôvod vstupovať. Dôležitá je aj frekvencia vstupu takýchto vozidiel. Žiadosť bude posunutá na posúdenie príslušnej komisie .Podobným žiadostiam iné mestá po posúdení vyhovejú len za predpokladu úhrady vyvolaných nákladov / projekt osadenia DZ, zakúpenie DZ, osadenie DZ, schvaľovací proces na dopravnom inšpektoráte OR PZ Michalovce / . Týmto spôsobom sa snažia obce a mestá  chrániť verejné zdroje, ktoré slúžia pre potreby všetkých.

Štefan Román
náčelník MsP

 

Pridať príspevok do diskusie

Pridávanie komentárov je uzamknuté