Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Navrhovateľ dražby: SVB a NP Chemik, Obchodná 253, 072 22 Strážske

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice

Dátum a čas konania dražby: 11. apríl 2019, 10.00 hod.

Opis predmetu dražby:
Byt č. 10 na pare. CKN č. 523/3, Ul. Obchodná 253, Strážske. Ohodnocovaný byt č. 10 sa nachádza v obytnom dome na UL Obchodnej č.s . 253 v intraviláne mesta Strážske, v jeho centrálnej časti, obec Strážske, v katastrálnom území Strážske. Obytný dom č.s. 253 sa nachádza na parcele č. 523/3. Ohodnocovaná bytová jednotka č. 10 sa nachádza na 3. poschodí (3. nadzemnom podlaží) obytného domu.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (pdf 1,68 MB)