Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru mesta z dôvodu osobitného zreteľa

nebytový priestor o výmere 32 m² v stavbe Dvojúčelové zariadenie Kryt CO, súpisné č. 226, orientačné č. 38 druh stavby: iná budova, stavba postavená na parcele registra „C“ č. 438/2, stavba a parcela zapísaná na LV č. 1236 v evidencii nehnuteľností vedenej Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Michalovce, okres: Michalovce, obec: Strážske, ulica: Námestie A. Dubčeka, katastrálne územie Strážske.

Súbor na stiahnutie: Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru (pdf 217,14 kB)