Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta: Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske Presné označenie zásielky: Výzva na nedoplatok na dani z nehnuteľnosti doporučená zásielka do vlastných rúk    

Adresát písomnosti:
1. Aliu Gabriela, Okružná 449/18, Strážske
2. Badžo Gustáv, Obchodná 252/1A, Strážske
3. Bevilagua Robert, Mesto Strážske
4. Dermek Martin, Mesto Strážske
5. Ďurko Miroslav, Obchodná 252/1A, Strážske
6. Fomenko Natalia, Obchodná 253, Strážske
7. Harajbič Igor, Ing., Osloboditeľov 627/7, Strážske
8. Horňák Miloš, Mesto Strážske
9. Hvižďák Marián, Mesto Strážske
10. Jura Michal, Obchodná 253/3, Strážske
11. Kompišová Eva, Mesto Strážske
12. Leinerová Mária, Obchodná 253/3, Strážske
13. Lisnyak Olena, Obchodná 253/3, Strážske
14. Makula Jozef, Obchodná 253/3, Strážske
15. Michalov Pavol, Mesto Strážske
16. Nadányi Miroslav, Obchodná 253/3, Strážske
17. Pavlikán Ján, Mierová 628/77, Strážske
18. Pochylá Dominika, Obchodná 253/3, Strážske
19. Rohaľ Jaroslav, Mesto Strážske
20. Sabol Miroslav, Vihorlatská 621/2, Strážske
21. Sabolová Zuzana, Mesto Strážske
22. Sčisláková Katarína, Obchodná 252/1A, Strážske
23. Sivák František, Obchodná 253/3, Strážske
24. Sobčáková Jarmila, Obchodná 253/3, Strážske
25. Stašová Štefánia, Obchodná 252/1A, Strážske
26. Terpák Ján, Ing., Komenského 642/2, Strážske
27. Tirpák Kamil, Družstevná 503/10, Strážske
28. Valent Vladimíra, 1. mája 59/39, Strážske
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Patrik Magdoško
primátor mesta

Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška