Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán"), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zák.č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k ním a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust.§ 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní týmto oznamuje skončenie vyvlastňovacieho konania pre stavbu: cesta 1/18 a 1/74 Strážske, križovatka.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania (pdf 865,90 kB)