Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Informácie o začatí správnych konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Strážske, referát životného prostredia, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske alebo elektronicky na adresu: marta.bockova@strazske.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní
2022/000093/5-ŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny čerešňa a 1 ks dreviny višňa, ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN číslo 1306; k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Michaela Timková, Fraňa Kráľa 588/12, 072 22 Strážske
12. 1. 2022 19. 1. 2022
2022/000922/63-ŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny orech, ktorý rastie na pozemku parcela "E" KN číslo 1502/4; k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Ľubomír Berta, Ľ. Štúra 553/19, 072 22 Strážske
8. 2. 2022 16. 2. 2022
2022/000924/64-ŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 24 ks ovocné dreviny, ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN číslo 600; k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Ivana Sabová a Jaroslav Korený, Mierová 192/52, 072 22 Strážske
8. 2. 2022 16. 2. 2022
2022/001628/110-ŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku parcela "C" KN číslo 437/2; k. ú. Strážske.
Žiadateľ: Ing. Jozef Varga, Vranov nad Topľou
14. 3. 2022 21. 3. 2022