Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Strážske prevzalo dňa 26.11.2021 od Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.5 ÚPN mesta Strážske obstarávateľa Mesta Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22, Strážske.

Mesto Strážske zastúpené Ing. Vladimírom Dunajčákom, primátorom mesta informuje verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov o doručení oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.5 ÚPN mesta Strážske a zároveň oznamuje verejnosti, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Strážske, v dňoch 01.12.2021.- 16.12.2021

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k predmetnému oznámeniu na adresu: Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce najneskôr do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené t.j. do 16.12.2021.

Súbory na stiahnutie:
- Oznámenie o strategickom dokumente (pdf 669,13 kB)
- Informácia o strategickom dokumente (pdf 455,18 kB)
- Zmeny a doplnky č.5 ÚPN mesta Strážske:  https://drive.google.com/drive/folders/1EeLFGJDpjSNLAsrbFNubwcPQYlt2iqsi?usp=sharing