Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa  pobytu v Strážskom na návrh vlastníka rodinného domu  v Strážskom, Ul. Fraňa Kráľa 578/21, podľa § 7 ods. 1, písm. f,  zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení  pobytu občanov Slovenskej republiky a registri  obyvateľov  Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 07. októbra 2020 trvalý pobyt:
- Alina Hostovičák, nar. 10.04.2020

Miestom nového trvalého pobytu je obec Strážske.

Mgr. Marcela Danková
ohlasovňa pobytu