Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Informácie o začatí správnych konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Strážske, Spoločný úrad pre výkon štátnej správy v životnom prostredí, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske alebo elektronicky na adresu: marta.bockova@strazske.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní
2020/001418 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parcela "C" KN číslo 1193/1; k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Ľubomír Mráz, Mierová 630/93, Strážske
19. 2. 2020 27. 2. 2020
2020/001535 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks pagaštan, ktorý rastie na pozemku parcela "C" KN číslo 86/10; k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Peter Novák, Brekov 254
20. 2. 2020 28. 2. 2020
2020/001840 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 8 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN číslo 552/21; k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Ing. Juraj Totik, Gaštanova ul., Humenné
26. 2. 2020 5. 3. 2020
2020/001850 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks smrek pichľavý, ktorý rastie na pozemku parcela "C" KN číslo 124/1; k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Ing. Ľubomír Hrinko, Vihorlatská 621/2, Strážske
26. 2. 2020 5. 3. 2020
2020/002188 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks tuja, ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN číslo 471 a 2 ks breza ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN číslo 476 k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Viera Mareková, Mierová 245/10, Strážske
16. 3. 2020 23. 3. 2020

Súbor na stiahnutie: Informácie o začatí správnych konaní (pdf 126,49 kB)