Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška - pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Zvolávateľ:
LESY SERVIS, s.r.o. IČO : 36214710, so sídlom: 071 01 Michalovce, Duklianska 7
Roľnícke družstvo Voľa, IČO : 31722041, so sídlom: 072 21 Voľa 109
Ing. Štefančík Michal IČO: 31 963 897, so sídlom: 071 O 1 Michalovce, Timravy 5
ako vlastníci a splnomocnení zástupcovia vlastníkov poľovných pozemkov, ktorých výmery pozemkov predstavujú viac ako 1/3-inu výmery poľovných pozemkov počítaných podľa výmery pozemkov nachádzajúcich sa v spoločnom poľovnom revíri č 32 "Vlk" Strážske zvolávajú v zmysle § 5 zákona o poľovníctve Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri č 32 "Vlk" Strážske uznanom rozhodnutím Lesný úrad Michalovce pod číslom 7/1996-Št. zo dňa 31.05.1996, za účelom rozhodnutia o využití poľovného revíru č 32 "Vlk" Strážske podľa § 11-15 zákona o poľovníctve na ďalšie obdobie, ktoré sa bude konať dňa 14.08.2019 v stredu o 9:30 hod. so stretnutím účastníkov konania v Reštaurácia pod Hôrkou, Farma Lesné okres Michalovce (GPS súradnice 48.796800, 21.820959). Zhromaždeniu bude predchádzať prezencia vlastníkov alebo ich splnomocnených zástupcov v mieste konania zhromaždenia, so začiatkom prezencie od 09.00 hodiny a jej ukončením o 09. 30 hodine

Zhromaždenie je neverejné a môžu sa ho zúčastniť iba vlastníci poľovnfch pozemkov, alebo ich splnomocnení zástupcovia, alebo právnické osoby vykonávajúce správu, alebo zastupujúce zo zákona neznámych vlastníkov, prípadne iné osoby pozvané zvolávateľom zhromaždenia.

Súbor na stiahnutie: Verejná vyhláška Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (pdf 6,18 MB)