Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Záznam z prieskumu trhu

Proces verejného obstarávania bol zrealizovaný podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Príručky k procesu verejného obstarávania, pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.1 zo dňa 13.júna 2019, nakoľko sa jedná o zákazku financovanú zo štrukturálnych fondov EU, Operačný program: Kvalita životného prostredia.

Názov zákazky: Externé riadenie projektu – projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske, pre výzvu – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, prioritná os 4.

Súbor na stiahnutie: Záznam z prieskumu trhu - externé riadenie projektu (pdf 349,07 kB)