Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta : Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske Presné označenie zásielky: Rozhodnutie na rok 2019 - daň z nehnuteľnosti doporučená zásielka do vlastných rúk

Adresát písomnosti:

 1. Adam Anton, Komenského 669/29, 072 22 Strážske,
 2. Aliu Gabriela, Okružná 449/18, 072 22 Strážske,
 3. Bačová Františka, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
 4. Balla Milan, 1. mája 73/24, 072 22 Strážske,
 5. Balog Marián, Ľudovíta Štúra 552/17, 072 22 Strážske,
 6. Baník Ondrej, Ing. , Brekov 207,
 7. Baník Peter, Osloboditeľov 627/7, 072 22 Strážske,
 8. Beňáková Kamila, Trnava pri Laborci 82, 072 31 Vinné,
 9. Bodnár Alexander, Okružná 457/32, 072 22 Strážske,
 10. Brehovský Marián, Moskovská 3879/24, 071 01 Michalovce,
 11. Čaga Miroslav, Vihorlatská 623/10, 072 22 Strážske,
 12. Demeter Ladislav, Komenského 668/27, 072 22 Strážske,
 13. Dobrocký Michal, Mierová 630/97, 072 22 Strážske,
 14. Drapák Jozef, Grófa Antala Sztárayho 6279/1, 071 01 Michalovce,
 15. Dzurková Jitka, Družstevná 503/10, 072 22 Strážske,
 16. Filčáková Dagmar, Košťova 1518/8, 040 01 Košice 1,
 17. Fomenko Natalia, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
 18. Goroľová Miriama, Obchodná 252/1A, 072 22 Strážske,
 19. Haasová Otília, JUDr., Ulica Lomonosovova 2796/5, 917 08 Trnava 8,
 20. Harajbič Igor, Ing., Osloboditeľov 627/7, 072 22 Strážske,
 21. Holejová Zlatica, 26. nov. 1509/1, 066 01 Humenné,
 22. Horňák Miloš, Mesto Strážske,
 23. Jedličková Martina, Mgr., Pusté Čemerné 52, 072 22 Strážske,
 24. Juhász Pavol, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
 25. Kopka Raymond, Slivková 565/17, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,
 26. Kopko Jozef, Lúčna 818/29, 093 01 Vranov nad Topľou,
 27. Kováčová Adela, 8. mája 490/1, 089 01 Svidník,
 28. Lakatosová Dana, Jenisejská 1436/69, 040 12 Košice,
 29. Lisnyak Olena, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
 30. Makula Jozef, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
 31. Mareková Ema, Obchodná 252/1A, 072 22 Strážske,
 32. Mikeľová Iveta, Nová 120/21, 072 22 Strážske,
 33. Mindžáková Helena, Masarykova 1982/44, 071 01 Michalovce,
 34. Nadányi Miroslav, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
 35. Pacolová Eva, Mierová 630/91, 072 22 Strážske,
 36. Podbehlý Dušan, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
 37. Poláková Jana, Mierová 630/89, 072 22 Strážske,
 38. Pólyi Katarína, Seehon Hauptstrasse 914, Salzburg,
 39. Petruš Martin, MVDr., K ihrisku 134/23, 040 01 Košice,
 40. Piskor Miroslav, Mierová 630/95, 072 22 Strážske,
 41. Radová Valéria, PaedDr., Závadka 23, 066 01 Humenné,
 42. Rimar Peter, Mierová 629/83, 072 22 Strážske,
 43. Roček Peter, Oreské 31,
 44. Romanko Oleksandr, Osloboditeľov 627/9, 072 22 Strážske,
 45. Sabol Miroslav, Vihorlatská 621/2, 072 22 Strážske,
 46. Sivák František, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
 47. Sovjak Štefan, Okružná 499/66, 072 22 Strážske,
 48. Stašová Štefánia, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
 49. Šugar Ladislav, Ing., Partizánska 2509/26, 066 01 Humenné,
 50. Takáčová Barbora, Trenčianska 834/60, 821 09 Bratislava,
 51. Tirpáková Dana, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
 52. Tkáč Miloš, Mgr., Gen. Petrova 2200/10, 071 01 Michalovce,
 53. Valábeková Ľudmila, Mierová 630/97, 072 22 Strážske,
 54. Vančišin Slavomír, Slobody 226/32, Košice-západ,
 55. Vargová Jana, Komenského 668/25, 072 22 Strážske,
 56. Vašková Anna, Budkovce 128, 072 15 Budkovce,

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Súbor na stiahnutie: Verejná vyhláška (pdf 365,74 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta