Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o dražbe

Dražby a aukcie, s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe návrhu nasledovné oznámenie o dražbe.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Michalovce, obci Strážske, katastrálne územie Strážske, Okresný úrad Michalovce - katastrálny odbor na L V č. 1544 ako: - byt č. 12, vchod 1, prízemie, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 629 na ulici Mierova, v podiele 1/1.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o dražbe (pdf 1,27 MB)