Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú mestu okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť mesta (v našom prípade rodinné domy), ak mesto preukáže, že 100 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku, sme Vám v decembri minulého roka zaslali prehlásenie, ktoré bolo potrebné vyplniť a doručiť na mestský úrad.

Vzhľadom k tomu, že nie každý obyvateľ mesta si túto povinnosť splnil, opakovane zasielame prehlásenie, ktoré je potrebné:

  1. vyplniť,
  2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  3. doručiť do podateľne mesta na Mestskom úrade Strážske, v úradných hodinách, do 14.5.2021.

Formulár na stiahnutie: Prehlásenie (pdf 115,10 kB)